REIKI – systém přírodního léčení a osobního růstu

Hledáte účinnou a jednoduchou metodu, jak pomáhat sobě i druhým s uzdravováním? Hledáte cestu osobního růstu? Hledáte způsob, jak harmonizovat své tělo i mysl?

vychod_slunce

Pokud ano, může reiki naplnit vaše očekávání. Reiki je systém přírodního léčení a pracuje se při něm s energií, která je čistě pozitivní a vždy působí ve prospěch ošetřovaného. Reiki vyvolává samouzdravovací pochody v těle a harmonizuje na všech úrovních.

Práce s touto energií je jednoduchá a přístupná všem lidem bez rozdílu. Nezáleží na vyznání, dokonce i člověk bez jakékoli náboženské orientace a víry může využívat pozitivních účinnků energie reiki.

Každý člověk, který projde kurzem a hlavně zasvěcením, může reiki používat. Nezáleží na tom, máme-li nějaké výjimečné schopnosti, či ne. Každá výchozí pozice je pro reiki dobrá. U reiki nezáleží na víře, i když nevěříte v reiki, stejně funguje, což potvrzuje mnoho zkušeností.

Jediné, co člověk skutečně potřebuje ke svému uzdravení, je víra v uzdravení. Nelze uzdravit někoho, kdo si uzdravení nepřeje.

Pouhým dotykem rukou může i úplný začátečník předávat energii reiki sobě i dalším lidem, zvířatům a rostlinám. Energetizovat se dá mnoho a možnosti jsou velmi široké. V dalších stupních, kterými žák reiki může a nemusí projít (záleží na každém, kam s reiki postoupí), se zásadním způsobem rozšiřují schopnosti a možnosti využití reiki – posílání energie na dálku, do minulosti, do budoucnosti, psychické ošetření, očištění prostor atd.

Jednou ze zásadních vlastností energie reiki je vytvoření ochrany pro všechny zúčastněné. Chrání jak člověka, který ošetření provádí, takže se nemusí bát, že by na sebe „přetáhl“ jakékoli potíže od nemocného, tak chrání i ošetřovaného, který si také nepřevezme žádné případné potíže, které by snad mohl ošetřující mít.

Ovšem, i když je energie reiki čistě pozitivní, za vším je třeba vidět lidi. I při práci s reiki je důležité dodržovat určité základní zásady. Proto hledáte-li možnost ošetření reiki, vyberte si svého člověka – dejte na svou intuici, uvědomte si, zda vám je dotyčný člověk sympatický a zda jste „naladěni na stejnou vlnu“.

Uvažujete-li o zasvěcení do energie reiki, protože zasvěcení (iniciace) je jediným způsobem, jak se stát „kanálem“ reiki, zvolte si uvážlivě svého mistra-učitele.

Teoretická znalost bez zasvěcení, ať už je sebeobsáhlejší, neumožní s reiki pracovat. Reiki mistr-učitel během zasvěcovacího rituálu předává schopnost („otevírá kanál“) žákům a umožňuje ihned po zasvěcení užívat tuto úžasnou energii plnou lásky. Během zasvěcení se rozšiřuje žákova intuice a schopnost pracovat s energií.

Každý žák samozřejmě začíná na jiné výchozí pozici, každý vnímá jinak, přes každého tedy reiki proudí jinak silně či slabě. Čím více a čím déle se s reiki pracuje, tím více reiki proudí.

Na základě zkušeností z několika let, kdy jsem byla žákem reiki, i na základě zkušeností mistra-učitele považuji výběr mistra za velmi důležitý. Mistr má být nápomocný i během žákovy cesty s reiki a osvětlovat cestu, má-li žák potřebu, aby mu mistr poradil či pomohl.

Zasvěcením do reiki se člověk nestává vlastně léčitelem, ale umožňuje energii reiki, aby přes něj proudila tam, kde je jí zapotřebí a kde je vítána. Mnoho žáků reiki si užívá, kromě postupného očišťování a uzdravování, především zlepšení nálady, příznivější a vnímavější pohled na svět, stejně jako vylepšení mezilidských vztahů. Zasvěcením se otevírá či zesiluje intuice, probouzejí se či posilují schopnosti, které v sobě máme.

Reiki není diagnostickou metodou, i když někteří žáci či mistři mají různé schopnosti vnímání potíží u lidí či zvířat. Pokud hledáte pouze diagnózu, můžete být zklamáni. Pokud však hledáte uzdravení a skutečné zlepšení vašeho stavu, pak reiki může být tou pravou cestou pro vás. A očekáváte-li okamžité uzdravení či přímo zázrak, nemusí to být zrovna to pravé.

Uzdravovací zázraky mohou být i kontraproduktivní. Nezměníme-li totiž cestu, která nás k nemoci dovedla, pravděpodobně k nemoci dojdeme znovu. A tak řečeno slovy klasika: „Cesta je cíl.“ I o reiki se dá říci to samé, život s reiki přináší mnoho dobrého, mnoho zkušeností a poznání, ale jednorázové ošetření často nepřináší očekávané zázraky a lidé pak nevyužijí úžasné možnosti, které nám reiki přináší.

Pokud se vydáme na cestu s reiki, může nás přivést nejen ke zdraví, ale i k báječnému pocitu štěstí, který pramení uvnitř nás a je nezávislý na vnějších okolnostech.

Mnoho štěstí, lásky a pozitivních zážitků s reiki vám ze srdce přeje Anna Matějková, reiki mistr-učitel.

NAVRCHOLU.cz