Kurzy reiki

Kurzy REIKI Vám dají úžasnou možnost využívat pozitivní energii, která probouzí samouzdravovací procesy v těle, harmonizuje na všech úrovních a přináší možnosti osobního růstu. Zároveň získáte mistra, který Vám bude maximálně nápomocný na Vaší cestě. Pokud si mě zvolíte za Vašeho mistra – učitele, děkuji Vám za Vaši důvěru a těším se setkání s Vámi. Anna 🙂

2007_2

 

REIKI 1.stupeň 
Kurzy se konají dle domluvy. Pokud není uvedeno jinak, koná se kurz ve Vamberku. Většinou se jedná o individuální kurz.

Kurzy obvykle začínají v 9.00 h.

 

Na kurzu REIKI 1.stupně se stáváte kanálem REIKI a tato vesmírná životní energie bude přes Vás proudit až do konce Vašeho života. Reiki pracuje na mnoha úrovních jak po stránce fyzické, duševní, emocionální, tak i duchovní. Stačí když své ruce položíte na sebe sama či na druhé, REIKI začne proudit, harmonizovat i uzdravovat. Naučíte se s energií REIKI spolupracovat. REIKI není Vaše osobní energie, ale proudí přes Vás k příjemci. Když jí kladením rukou předáváte, tak ji zároveň přijímáte. Po zasvěcení jste pak chráněni před negativními energiemi příjemce, ale jen během práce s REIKI a klient je též chráněn od Vašich negativních energií.

Stanete se kanálem REIKI. Budete mít schopnost tuto energii kdykoliv použít a předávat dál pokládáním rukou tam, kde je jí potřeba. Na to se nemusíte nijak soustředit ani se v životě omezovat. Chcete-li předávat REIKI, stačí přiložit ruce nebo mít s příjemcem kontakt přes auru, aby REIKI začala proudit.Vytvoří se určitý druh ochrany příjemce, která zabrání, aby Vaše osobní energie nebyla přenášena k němu zároveň s REIKI. Neexistovala-li by tato ochrana, mohly by některé Vaše energie proniknout do vnitřního energetického systému příjemce a zůstat v něm. Vy, jako kanál REIKI, získáte ochranu, která zabrání, aby se na Vás přenesly disharmonické energie od ošetřovaného. Tím jste chráněn/a před závažnými cizími energiemi. Dojde ke zvýšení citlivosti vůči energiím. Při pokládání rukou začnete vnímat zcela nové pocity, které jste před zasvěcením neměl/a. Všechny schopnosti získané zasvěcením do 1. stupně REIKI se ve Vás zakotví navždy. Nelze Vám je odejmout ani zrušit a taktéž nemohou samovolně zaniknout. A proto stačí každému člověku jedno zasvěcení pro celý život. Neexistují nepodařená zasvěcení, pokud jsou provedena tradičně vzdělaným Reiki mistrem s předanými symboly, mantrami a rituály. REIKI mistr neprovádí vlastní zasvěcení, ale vytvoří pouze kontakt s vesmírnou životodárnou energií. Vše ostatní je řízeno SHORA.

Každý účastník semináře obdrží skripta a osvědčení.

 

REIKI 2.stupeň
Kurzy se konají dle domluvy. Pokud není uvedeno jinak, koná se kurz ve Vamberku. Většinou se jedná o individuální kurz.

Kurzy obvykle začínají v 9.00 h.

Na kurzu REIKI 2.stupně se naučíte vysílat energii na jakoukoliv vzdálenost jak na Zemi, tak i mimo ni. Naučíte se též posílat energii přes fotografii, jak v přítomnosti, také i do budoucnosti a minulosti. REIKI lze taky posílat přírodě i různým situacím. REIKI můžeme posílat i sami sobě, např. tam, kam nedosáhneme rukama. Kurz REIKI 2.stupně je určen pro ty, kteří pracují s REIKI 1.stupně alespoň 3 měsíce a získali již praktické zkušenosti. Podrobnější informace poskytuji na požádání, můžete se také zúčastnit některé z besed, na kterých o REIKI přednáším. Máte-li o REIKI zájem, doporučuji Vám knížky Waltra Lübecka – Základní kniha o REIKI a REIKI – cesta srdce.

2.stupeň následuje po prvním. Nejdříve však za dobu tří měsíců, a to z toho důvodu, aby každý osobně poznal projevy reiki energie prvního stupně ve svém životě a zároveň, aby reiki kanál byl dostatečně otevřen a pročištěn. Zasvěcení do druhého stupně je doprovázeno přibližně trojnásobným zesílením používané reiki energie. Neboť zde se již neotvírá reiki kanál a tělo je již nastaveno pro práci s reiki energií. Většina energetických projevů na fyzické úrovni už prodělává léčení a některé bloky jsou již rozpuštěny. Každého, kdo se rozhodne postoupit do II. stupně, totiž očekávají úžasné změny, které jsou tak jemné, ale tak zřetelné v životě praktikanta reiki, že je těžko může popsat i on sám. Žákovi jsou předány tajné symboly a mantry pro práci s reiki na dálku, zesílení a mentální symbol. Žák se učí tyto symboly používat, kreslit a kombinovat. Dálkový symbol: přináší možnost pracovat s reiki na dálku nebo jednoduše řečeno posílat reiki energii do jakéhokoliv místa, času a prostoru vesmíru a ta bude přijímána okamžitě! Zesilovací symbol: zesiluje průtok reiki energie kanálem a tedy reiki působí intenzivněji a doba léčení se zkracuje. Navíc tento symbol působí jako ochrana jednotlivce, situace, jídla atd..Rovněž se používá k čištění prostorů od negativních energií. Mentální symbol: přináší schopnost posílat reiki energii proti času a do budoucnosti a tak napravovat hluboké karmické, psychické a mentální zátěže (deprese, výčitky, strach, zlost, traumata), které nás trápí a poznamenávají. Stejně tak lze použít tohoto symbolu k ozdravění člověka od některých jeho zlozvyků (kouření, hraní automatů, drogy, kousání nehtů……).

Každý účastník semináře obdrží skripta a osvědčení.

 

REIKI 3.stupeň
Kurzy se konají dle domluvy. Pokud není uvedeno jinak, koná se kurz ve Vamberku. Většinou se jedná o individuální kurz.

Kurzy obvykle začínají v 10.00 h.

Na kurzu REIKI 3.stupně se naučíte pracovat s mistrovským symbolem. Kurz REIKI 3.stupně je určen pro ty, kteří získali již praktické zkušenosti. Podrobnější informace poskytuji na požádání.

Zasvěcení do třetího, mistrovského stupně, se doporučuje obvykle po tříleté práci po zasvěcení do reiki II. stupně. Neboť je velice důležité, aby tato osoba poznala skutečné hranice a schopnosti jednotlivých stupňů, aby došla k vlastnímu hlubšímu poznání působení a možností reiki energie. Reiki energie se dostává do hlubších energetických úrovní jednotlivce. Jestli v prvním a druhém stupni přicházelo reiki na požádání, dá se říci, že po zasvěcení do třetího stupně již praktikant v proudu reiki energie trvale přebývá. Všechny schopnosti se zesilují. Život dostává hluboký smysl a praktikant vesměs dochází k hlubokým poznáním. Nicméně vždy je vše vyváženo osobní prací a hlubokým zájmem o pochopení smyslu osobní existence a bytí. Žák získává zasvěcením do třetího stupně reiki – schopnosti mistra, neboť je zasvěcen mistrovským symbolem. Bude mu předán další symbol pro hlubokou ochranu osobnosti a čištění prostoru a situací.

Každý účastník semináře obdrží skripta a osvědčení.

 

REIKI 4.stupeň

Tento kurz je individuální a navazuje na vzájemnou spolupráci.

 

Co s sebou na kurz:

  • Pohodlné oblečení, ve kterém se cítíte dobře.
  • Jídlo na celý den. (Doporučuje se ovoce.)
  • Pití na celý den. (K dispozici bude čaj a voda.)
  • Dobrou náladu. (V ideálním případě. Ale nečekejte na ideál, mohli byste čekat věčně 😉
  • Před kurzem se doporučuje v ideálním případě jeden den odpočívat a relaxovat.
  • Peníze dle ceny stupně kurzu.

 

jerabiny