O reiki

REIKI je japonské slovo a vyslovuje se ‚rejki‘. REI znamená ‚vesmírná, všepronikající, životodárná‘, KI znamená ‚energie‘. Pod pojmem REIKI si můžeme představit něco jako záření, či paprsky, jejichž vlastností je přenos energie či síly. REIKI je nejjednodušší přírodní uzdravující metoda, kterou znám.

REIKI lze užít kdykoliv, kdekoliv a pro cokoliv. Úspěšně ji používají lidé různých profesí, mnoha vyznání a filozofií.

REIKI probouzí samouzdravující procesy v těle.

 

PĚT ŽIVOTNÍCH PRAVIDEL REIKI
Pravidla (doporučení) jsou určena pro změnu mysli a těla k lepšímu.

Právě dnes odlož zlost.
Právě dnes odlož obavy.reiki
S uvědoměním vykonávej svou práci.
Buď vlídný ke všem živým bytostem.
Buď vděčný za všechna požehnání a mysli svou myslí.

 

Energie REIKI každý přijme vždy tolik, kolik potřebuje a hlavně tolik, kolik je schopen zvládnout.
Představme si vyprahlou zem. Zem, která je úplně popraskaná, která již dlouho nepoznala vláhu.A nyní ji skropí velký příval deště. Spousta potřebné vody! Ovšem tato vyprahlá zem nedokáže tolik vody přijmout. Naopak, voda spláchne i poslední zbytky trávy, které se držely ve vyschlé zemi.Nyní si představme malý jemný deštík, který zvolna kropí onu vyprahlou zemi. A zem pije, přijímá vodu pomalu, ale jistě. Trvá dlouho, než se opět obnoví původní podoba země. Trvá dlouho, než rozkvetou první květy… Ale zem se obnoví a opět se zazelená v celé své kráse.V tom tkví i krása REIKI. Přijmeme právě tolik energie, kolik jsme schopni zvládnout. Tolik, kolik můžeme v tu chvíli přijmout. Postupně však můžeme přijímat víc a víc až se obnoví naše životní rovnováha a my poznáme zářící zdraví.

S REIKI nemusíte energii ani vidět ani se na ni koncentrovat. Nedochází k přejímání energie od někoho ani k úbytku Vaší energie. Často se stává, že energie v těle není v rovnováze. Může jí být příliš nebo málo, což je mnohdy příčinou zablokované energie a následného onemocnění. REIKI ošetřením dojde k vyrovnání energie v těle a pak má již každý šanci se uzdravit. Rovnováhy lze snadno dosáhnout pokládáním rukou na sebe sama nebo na druhého. S REIKI se diagnóza neprovádí, lze však s ní zjistit, zda je tělo v rovnováze či nikoliv. Čím déle a častěji budeme s REIKI pracovat, tím budou naše ruce citlivější a to nám umožní najít disharmonická místa na těle a tím nastolit rovnováhu u sebe i druhých.

REIKI si sama nachází cestu do míst, kde je jí nejvíce potřeba. K práci s REIKI není třeba žádného lékařského nebo diagnostického vzdělání. REIKI pracuje na mnoha úrovních, a to jak na úrovni fyzické, duševní, emocionální tak i na duchovní. Denně na tuto energii reagujeme, aniž jsme si toho vědomi. Kolem našeho těla se rozprostírá aura. Aura má více úrovní a to éterickou, emoční, mentální a duchovní. Ve vesmíru je více druhů energií a jedna z těch energií se jmenuje REIKI. Jste-li věřící a věříte v existenci Boha stvořitele, tak Reiki je ‚neomezená láska Boží‘. Má schopnost a sílu nás vrátit do klidu a harmonie. Tento stav lze popsat i procítit jako celistvost. Pro mnoho lidí je dávání i přijímání REIKI velkým duchovním zážitkem. Celistvost je pak pocit jednoty se všemi živými tvory i s celým Vesmírem. Nemoc je výsledkem nerovnováhy a příčiny se obvykle nacházejí v emocionálních, duševních i duchovních úrovních.

REIKI na všech těchto úrovních ovlivňuje jak důsledek nemoci, tak i příčinu. Lidé předávající REIKI jsou jen nástrojem této energie, přes který tato vesmírná, všepronikající energie proudí. Člověk, který REIKI dostává je harmonizován a tím se tělo může samo přirozeně léčit. Mezi REIKI nástrojem (kanálem) a příjemcem nastává rovnocenný vztah, ale léčitelem je vždy příjemce. Při předávání Vás REIKI vyrovnává, to rovněž platí i pro příjemce. Čím více REIKI používáte, tím jste vyrovnanější a tím Vámi předávaná energie získává na kvalitě i síle. REIKI je příjemcem nasávána a proudí vždy tam, kde je jí nejvíce zapotřebí. Když je jí dostatek, tak přestane proudit a po zabudování do energetického systému člověka navodí stav harmonie a o to nám jde.

REIKI nenahrazuje klasickou léčbu (tzv. západní medicínu), ale velmi účinně této léčbě napomáhá, urychluje a v mnohých případech pomáhá tam, kde se klasická léčba dostala do slepé uličky.
Ten, kdo zprostředkuje přenos energie REIKI, nesmí v žádném případě nabádat k tomu, aby kdokoliv přestal užívat předepsané léky či ignoroval lékaře. V ideálním případě nastává spolupráce a vzájemná podpora.

Zprostředkovatel této energie není v podstatě léčitelem, léčitelem je pouze příjemce energie REIKI.

Tento systém není diagnostickou metodou. Má-li někdo zájem o zdravotní diagnózu, doporučuji navštívit lékaře, kteří jsou velmi dobře vybaveni pro tento obor.

Hledáte-li ovšem štěstí, které je příčinou zdraví, jste rozhodně na správné adrese 🙂

kvet1